menu +

Podróż powrotna do Pokhary zajła nam az 3 dni! W Nepalu ogłosozna strajk transporotwy, I takim oto sposobem spędziliśmy cały dzień, przesiadując w knajpie w Ghassie!

Obraz 149 z 150

Podróż powrotna do Pokhary zajła nam az 3 dni! W Nepalu ogłosozna strajk transporotwy, I takim oto sposobem spędziliśmy cały dzień, przesiadując w knajpie w Ghassie!

TOP