menu +

IMG_1006

Obraz 73 z 77

Dushanbe. TEN pomnik Somoniego, któremu nie wolno robiæ zdjêæ

TOP