menu +

Postanowiliśmy przenieść obóz o godzinę drogi dalej, pod przełęcz Dhampus.

Obraz 107 z 150

Postanowiliśmy przenieść obóz o godzinę drogi dalej, pod przełęcz Dhampus.

TOP